افتخارات موسسه تا کنون

آنچه اتفاق افتاد، می افتد و خواهد افتاد، چیزی نبود، نیست و نخواهد بود، جز لطف و عنایت پروردگار و حمایت افراد نیک اندیش

موفقیت ها:

و اکنون پس از گذشت 11 سال نهالی که توسط اهالی موعود ایرانیان کاشته شد به بار نشسته و کودکانی که آن روزها به دلیل عدم امکانات و بودجه کافی خانواده با درس و مدرسه غریبه بودند، و سر چهار راه ها مشغول به کار و یا مشکلات دست و پنجه نرم می کردند اکنون یا راهی دانشگاه هستند و یا در رشته های مختلف فارغ التحصیل شده و دارای شغل یا موقعیت اجتماعی مناسب شدند و از همه مهمتر دیگر مددجو نیستند که خود مددکارند و یار و یاور کودکان نیازمند.

یا حق

برخی از افتخارات موعود:

کسب رتبه ی نخست کارشناسی ارشد توسط دانشجوی موعود

کسب رتبه ی نخست کارشناسی ارشد توسط دانشجوی موعود

کسب لوح تقدیر از المپیاد کشوری کامپیوتر توسط دانش آموز موعود

کسب لوح تقدیر از المپیاد کشوری کامپیوتر توسط دانش آموز موعود

کسب مدال نقره المپیاد بین المللی توسط یکی از دانش آموزان موعود

بالا