سرمایه های سرگردان

سرمایه های سرگردان


اسم سرمایه که می آید همه به یاد پول یا منابع مالی می افتیم اما غافل ازاینکه توسعه انسانی بهترین وسیله برای ثروت آفرینی ست

همین کودکان سر چهارراه ها سرمایه های سرگردان ولی گرانبهایی هستند که فراموش کرده ایم هر یک از آنها قطره های کوچکی از دریای بیکران نسل بعد خواهند بود و ما در حفظ، نگهداری، تربیت و آموزش صحیح آنها مسئولیم.

چه بسا هر یک از این کودکان، دانشمندان و عالمانی شوند که در آینده پنجره های جدیدی از دنیای ناشناخته را بر روی بشریت بگشایند و حاصل زحمات آنها خدمات رفاهی و آسایش برای مردم شود.

بنابراین بهتر نیست، کمک کنیم تا زمینه پیشرفت آنها فراهم شود و اینگونه سرمایه و میراثی گرانبها از خود به جابگذاریم؟

دست در دست هم دهیم و مانع از هدررفت این سرمایه ها در خیابان ها شویم.

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا