بیانیه موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان به بهانه روز دانش آموز

 بیانیه موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان به بهانه روز دانش آموز

وقتی به فلسفه تعلیم و تربیت نگاه می کنیم روشن خواهد شد که یکی از هدفهای نهایی مسئولین محترم آموزشی و پرورشی آماده کردن

دانش آموزان برای شرکت فعال در زندگی اجتماعی جامعه ایست که در آن زندگی می کنند و اما در دنیای پرهیاهوی امروزی، جهت کاهش آسیب ها در بین این گروه چه تمهیدات تربیتی، آموزشی و پرورشی اندیشیده شده؟

مطمئن باشید دانش آموزان بسیار کنجکاو و تیزبین هستند و خط مشی ما را دنبال می کنند و تربیت از حیاتی ترین امور در زندگی انسانهاست که در سایه ی آن به سعادت مطلوب نائل می آیند. در این راه پیشنهاد میگردد زمینه های لازم جهت فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی دانش آموزان در مدارس به وجود آید و به تشویق آنها در این امر پرداخته شود. وقتی دانش آموزان تشویق به فعالیتهای اجتماعی گوناگون می شوند در نتیجه ی انجام اینگونه فعالیتها متوجه آسیب های موجود در جامعه خواهند شد. از طرفی مهم ترین جنبه تربیتی این فعالیتها آشنایی آنها با مفاهیم همدلی، نیکوکاری و یادگیری راههای مبارزه با آسیبها در جامعه می باشد اینگونه فعالیتها باعث میشود، دانش آموزان با دانش و آگاهی بیشتری در جامعه حضور یافته، رشد کنند و هنگام مواجه شدن با آسیبها به درستی در نقد آن بکوشند.

تجربه و پیشنهاد موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان در این زمینه

۱. تشکیل گروه های داوطلب جهت فعالیت اجتماعی دانش آموزی در مدارس

۲. اختصاص دادن ساعاتی در هفته یا ماه به این موضوع وهمچنین ایجاد فضایی برای تشکیل جلسات و تصمیم گیری گروه های دانش آموزی جهت برنامه ریزی اهداف گروه و تصمیم گیری های لازم

۳. امکان انجام فعالیتها به صورت آزادانه و غیررسمی.

و اما هدفهای روانی و اجتماعی در تشویق دانش آموز به فعالیتهای اجتماعی

۱.تقویت مهارت اجتماعی

۲.قدرتمندی در سازگاری با دیگران و تحمل عقاید آنها

۳.بالا رفتن قدرت روح همکاری، نوع دوستی، گذشت، فداکاری و...

۴.رسیدن به حس احترام به خود و دیگران

۵.آشنایی با اصول و قانونها و پیروی از آنها

۶.مسئولیت پذیری اجتماعی و شرکت در کارهای جمعی و تعاون

۷.نظم پذیری در تمام مراحل زندگی

۸.یادگیری و‌ مشارکت جمعی و تصمیم گیری

۹.دوری از انزواطلبی و رقابت های تخریب کننده

۱۰.ابراز وجود، استقلال و هویت جویی و دهها مولفه دیگر که شخصیت اجتماعی دانش آموزان را شکل میدهد.

مطمئن باشید جامعه ای که دانش آموزانش از کودکی آرمانهای بزرگ و فراتر ازحوائج‌ روزمره ی خود دارد کمتر دچار انحطاط خواهد شد و از آنجا که‌ معنویت، کمال و صفات انسانی محدود نیست کمال طلبی در مسیر خود می افتد و تربیت این قشر نقشی اساسی می گیرد.

به امید روزی که دانش آموزان ما دنیایی بهتر بسازند

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا