باز هم قهرمانان کوچک موعود ایرانیان آرزویی را بر آورده کردند.

باز هم قهرمانان کوچک موعود ایرانیان آرزویی را بر آورده کردند.

یکی از اهداف مهم موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان ترویج و آموزش فرهنگ نیکوکاری به کودکان عموم جامعه میباشد و دراین راستا سعی دارد با حضور کودکان و نوجوانان خیّرش به حمایت از کودکان نیازمند بپردازد و با این روش علاوه بر حمایت از تحصیل کودکان بی سرپرست، نسلی نوعدوست را هم تربیت و پرورش دهد.

کودکان نیکوکار هر هفته در دفتر موسسه دور هم جمع می شوند و برای خوشحال کردن هم سن وسالان خود نقشه میکشند و برنامه ریزی میکنند.

این بار این خیرین کوچک برای حسن... یکی از مددجویان بی سرپرست تحت پوشش موسسه تلاش بسیار کردند و او را به آرزویش که رفتن به کلاس کشتی و داشتن دوبنده و یک جفت کتونی و ساک ورزشی بود رساندند.
حسن بدون خبر از چیزی با مادرش وارد موسسه شد و کودکان نیکوکار با ریختن بادکنک به طرف او و اعلام ثبت نام او در کلاس کشتی و کلی هدایا غافلگیرش کردند.
لازم به توضیح است که حسن در مسابقات کشتی بین مدارس حکم قهرمانی دریافت نموده.

کودکان نیکوکار، نیکوکاری را بازی میکنند و در این بازی علاوه بر آشنایی با انواع مفاهیم نیکوکاری به حس ارزشمند بودن و رضایت از داشته هایشان میرسند و از همه مهم تر بازی آنها منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه میشود.

کودکان تان را به ما پیوند دهید تا بتوانیم آرزوهای بیشتری را بر آورده کنیم.

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا