اولین بسته گرمایی نیکوکاری تحویل داده شد

به لطف خداوند دیشب (۴ آذر ماه) اولین بسته وسایل گرمایی شامل پتو، لباس، غذا و... تحویل تعدادی از کارتن خوابها شد.
که درچشمان ناامید و کم فروغشان برقی از امید به وجود آورد و دستان یخ زده شان بامحبت شما کمی گرم شد، فقط باکمی توجه و چندتکه لباس و پتو.

اگر مایل باشید میتوانیم با هدفمند کردن خیراتی که هر پنج شنبه برای اموات میدهیم تا پایان فصل سرما هر پنجشنبه برای این گروه غذای گرم ببریم.
با یک جعبه خرما میتوان به تعداد زیادی از افراد خرما داد اما هیچکدام سیر نمیشوند اما با پول یک جعبه خرما میتوان یک غذا تهیه و یک نفر گرسنه را سیر کرد.

خدا یارتان

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا