جلسات مدیرموسسه موعود با شورای شهریها

جلسات مدیرموسسه موعود با شورای شهریها درملاقات حضوری که مدیرعامل موسسه بااقای حبیب کاشانی عضومحترم شورای شهر یایکدیگر داشتند

جلسات مدیرموسسه موعود با شورای شهریها درملاقات حضوری که مدیرعامل موسسه بااقای حبیب کاشانی عضومحترم شورای شهر یایکدیگر داشتند موضوع اموزش نیکوکاری به کودکان توسط حاجی یوسفی مطرح واقای کاشانی موضوع را به بخش اسیبهای اجتماعی ارجاع دادند که درهمین راستا دومین جلسه با خانم دکتر دانشور روز سه شنبه 21مهرماه درساختمان شورای شهر تهران صورت گرفت دراین جلسه درمورد اهمییت موضوع اموزش وترویج نیکوکاری بویژه بین کودکان جهت پیشگیری از اسیبهای اجتماعی گفتگوشد ومقررشد نامهای مکتوب به دوستان شورا ارسال تا موضوع پیگیری شود ,ضمن تشکر از زحمات اقای باروتچیان جوان نیکوکار موعود ایرانیان

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا