کسب رتبه ی نخست کارشناسی ارشد توسط دانشجوی موعود

موسسه خیریه موعود مفتخر است که امسال نیز همچون سالهای گذشته تعدادی از مددجویانش راهی دانشگاه شدند.

در این راستا یکی دیگر از این عزیزان موفق به کسب رتبه ی نخست کارشناسی ارشد در رشته........ شده است. 
سپاس از همراهی شما موعودیان عزیز که در این امر سهیم هستید.

بالا