ما کودکان فریاد می زنیم و دلمون میخواد صدامون دنیا را بلرزونه.

بیانیه به حمایت از کودکان آسیب دیده از جنگ در کل دنیا

 

به نام او که نیکی و نیکوکاری را دوست دارد.

ما کودکان فریاد می زنیم و دلمون میخواد صدامون دنیا را بلرزونه.

آهای مردم دنیا

بدونید هیچ بچه ای جنگ و دعوا رو دوست نداره. از هر ملیت، نژاد و مذهبی.

ما می خواهیم همه باهم مهربان باشیم و از بازی آدم بزرگا بدمون میاد. بازی‌ایی که پر از بمب و اسلحه و دشمنی و آدم کشیه.

ما بچه ها ممکنه با هم دعوا کنیم اما هیچ وقت همدیگرو نمی فروشیم ته تهش باهم قهر میکنیم تازه خیلی زود دوباره باهم آشتی میکنیم.

آهای مردم دنیا

صدامون رو بشنوید. ما بچه ها بدی و دشمنی و بمب و اسلحه را دوست نداریم حتی تو بازی. ما از بازی شما آدم بزرگا بدمون میاد. تو بازی شما، دوستان ما با ترس زندگی می کنند، زخمی میشن و راست راستکی میمیرن.

ما از صدای تیر و تفنگ بدمون میاد. ما بچه ها هر جای دنیا که باشیم همدیگرو دوست داریم.

مرگ بر جنگ و دعوا و اسلحه و بمب حتی به شکل بازی و اسباب بازی

زنده باد مهربانی، نیکی و دوستی

موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان

 

بالا