کودکان نیکوکار موعود ایرانیان

همواره در همه جوامع و در طول تاریخ کار نیک یک ارزش تلقی می‌شود. اینگونه کارها به شکل‌های مختلف بروز می‌کند و کمک‌های انسان دوستانه و فعالیت در این خدمات داوطلبانه می‌باشد. البته به ظاهر نیکوکاران دستمزدی دریافت نمی‌کنند اما به واقع بیشترین دستمزد شامل حال آنها می‌شود. تغییر طرز تفکر، اعتماد به نفس و حس نوعدوستی انسان را به خودباوری و آرامش می‌رساند. بنابراین بسیار حائز اهمیت است در حفظ این فرهنگ ارزشمند و انتقال و آموزش این گونه فعالیت‌ها به کودکان تلاش کنیم تا بتوانیم کودکانی با سلامت روحی و محکم در برابر آسیب‌های اجتماعی، سخاوتمند و بخشنده بار بیاوریم. عادت‌های خوب رفتاری از کودکی باید شروع شود و همه ما مسئولیم فرزندانمان را با فرهنگ نیکوکاری و نوعدوستی آشنا سازیم. در این راستا موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان برای اولین بار در کشور موفق به کسب مجوز و مشغول به فعالیت می‌باشد و تاکنون به لطف خداوند و همت پدر و مادرهای عزیز تعداد زیادی از کودکان سرزمین‌مان را به عنوان کودک نیکوکار عضو کرده و به کمک این عزیزان جهت حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست فعالیت می‌نماید. کودک شما نیز با دریافت یک قلک سفالی می‌تواند به جمع کودکان نیکوکار بپیوندد.

 

 

 

 

 

بالا