گزارش عملکرد سال93 خیریه موعود

«تجارت خوب است اما تجارت با خلق متفاوت با تجارت با حق است، چرا که تجارت با خلق هم سود دارد و هم زیان اما تجارت با حق چیزی جز سود ندارد. خوش به حالتان که با خداوند وارد تجارت شدید.»

 (گزارش عملکرد سال93 خیریه موعود)

موسسه خیریه موعود از سال 1383 به همت عده ای نیکوکار فعالیت خود را جهت حمایت از دانشجویان و دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست جنوب تهران آغاز نمود و تا کنون تعداد کثیری از این کودکان را حمایت و این کودکان امروز جوانانی برومندند که یا در حال ورود به دانشگاه ها می باشند و یا ازدانشگاه های مختلف فازغ التحصیل شده اند و در جایگاه و موقعیت اجتماعی مناسبی قرارگرفته اند، اینها کودکانی بودند که ترک تحصیل کرده و یا در معرض خطر ترک تحصیل قرار داشتند و اگر حمایت نمی شدند معلوم نبود چه سرنوشتی انتظارشان را می کشید و این مهم میسر نشد مگر با لطف و عنایت پروردگار، خیرین و نیک اندیشان، حامیان واعضای محترم هیات امناء و مدیره موسسه .

شرح خدمات ارائه شده در سال 93

و انجام فعالیتهاب مختلف فرهنگی شامل:

تمامی هزینه های انجام شده توسط حامیان موسسه و اعضای محترم هیات امناء تامین گردیده است.

امید داریم با حمایت و تلاش هر چه بیشتر بتوانیم در سال 94 نیز تعدادی از این کودکان که در لیست انتظار قرار دارند را تحت پوشش قرار داده و در ساختن آینده ای بهتر برای این عزیزان مشارکت کنیم.

موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان

در پناه خداوند منان

و نوروز مبارک

بالا